Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności

Rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnego, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności

POKL.09.01.02-30-367/10

www.efs.instytut-hr.pl

model-dwuczynnikowy