Edukacja

Specjalizujemy się w szkoleniach dla szkół i nauczycieli. Zrealizowaliśmy wiele projektów dedykowanych nauczycielom m.in. z zakresu motywowania do innowacyjności i metod aktywizujących w pracy nauczyciela.


Specjalizujemy się w szkoleniach dla szkół i nauczycieli. Zrealizowaliśmy wiele projektów dedykowanych nauczycielom m.in. z zakresu motywowania do innowacyjności i metod aktywizujących w pracy nauczyciela. Przeszkoliliśmy nauczycieli z ponad 600 szkół. Współpracujemy ze szkołami wyższymi m.in. UE Poznań, SWPS, CDV, WSB, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Kuratoriami Oświaty, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.