O Firmie

slajd2

Firma Instytut HR powstała w 2005 roku. Założycielem i opiekunem merytorycznym większości projektów jest Ewa Gordziej – Niewczyk. Psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom kompleksowych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

W ciągu kilku lat istnienia przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Firma była partnerem i podwykonawcą w licznych projektach szkoleniowych i doradczych. Prowadziliśmy szkolenia między innymi w projektach:

„Inwestycja w kadry” i „Inwestycja w kadry 2” (projekty realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania, Nottingham Trent University i Chartered Institute of Personel and Development), „Program szkoleń promujących clustering”, „Inspirujące przywództwo”.

Zrealizowaliśmy także szereg szkoleń i projektów doradczych dla firm oraz urzędów (lista referencyjna).

Wartości, które przyświecają nam we współpracy z naszymi Klientami to profesjonalizm, elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby organizacji oraz uczciwość i partnerstwo. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że z Klientami, którzy obdarzyli nas zaufaniem i skorzystali z naszych umiejętności i doświadczenia łączą nas wieloletnie partnerskie relacje.