Business managment skills

Program szkolenia „Business managment skills”

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.
Monteskiusz
 
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy, a także nabycie i przećwiczenie umiejętności niezbędnych dla efektywnego zarządzania grupą pracowniczą.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zarządzają grupą pracowników oraz przyszłych liderów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Umiejętność fachowego doboru pracowników do wykonywania określonych zadań.
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnych – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
 • Świadomość własnego stylu kierowania.
 • Wiedza na temat zasad motywowania i oceniania pracowników.
 • Większa asertywność w relacjach z pracownikami.
 • Wiedza z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Możliwość przedyskutowania swoich doświadczeń, podzielenia się problemami w kierowaniu zespołem i uzyskania pomocy niezbędnej do rozwiązania zaistniałych trudności.

Zakres warsztatu
1. Komunikacja w relacji z pracownikami.

 • Jak konstruktywnie przekazywać informacje zwrotne i przełamać opór u pracowników?
 • Cechy skutecznych komunikatów. Jak uniknąć błędów w komunikacji i zmaksymalizować skuteczność komunikacji?
 • Style w komunikacji – test psychologiczny i omówienie wyników.
 • Znaczenie mowy ciała. Komunikacja niewerbalna, jako podstawowe źródło informacji dla rozmówcy; jak zadbać o spójność i wiarygodność przekazu?
 • Jak tworzyć komunikaty perswazyjne – triki i techniki wywierania wpływu.

2. Efektywny manager.

 • Omówienie roli kierownika w zespole, czyli co decyduje o skutecznym przywództwie. Lider w teorii ról grupowych w ujęciu Balbina.
 • Funkcje managerskie – case study „Zapracowana księgowa” pozwalające przeanalizować funkcje kierownika.
 • Określenie indywidualnego stylu kierowania – test psychologiczny i analiza wyników.
 • Wizerunek managera.

3. Budowanie zespołu.

 • Zasady funkcjonowania zespołu, psychologia zespołu pracowniczego.
 • Jak właściwie dobierać ludzi do zespołu i zadań?
 • Budowanie atmosfery otwartości i zaufania.
 • Jak radzić sobie z konfliktem w grupie?

4. Delegowanie uprawnień i kompetencji.

 • Jak właściwie delegować zadania?
 • O czym pamiętać wdrażając nowego pracownika?
 • Asertywność w relacjach z podwładnymi, czyli co zrobić by przekonać a nie zmusić pracownika do wykonania zadania.
 • Jak przygotować pracownika do wykonania powierzonych mu zadań?
 • Case study – omówienie popełnionych błędów, wypracowanie skutecznych i praktycznych rozwiązań.

5. Motywowanie pracowników w sytuacji zmiany.

 • Źródła i rodzaje motywacji, piramida potrzeb w motywacji.
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa (środki identyfikacji i perswazji).
 • Podstawowe prawa motywacji.
 • Motywowanie w sytuacji kryzysu.
 • Jak przekonać ludzi do zmiany i obudzić w nich motywację do pracy?
 • Czego oczekują od managera pracownicy w sytuacji kryzysu?
 • Jak radzić sobie z negatywnymi zachowaniami pracowników?
 • Prezentacja najnowszych wyników badań w obszarze efektów kryzysu i ich wpływu na postawy pracowników.
 • Jak komunikować trudne decyzje?

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry symulacyjne, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady.