Komunikacja wewnętrzna

Szkolenie z zakresu komunikacji i obsługi klienta wewnętrznego

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.

John D. Rockefeller
 
Cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji w organizacji.
 • Poprawa efektywności komunikowania się uczestników.
 • Trening zachowań asertywnych.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z konfliktami w obszarze komunikacji.

Adresaci
Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy na co dzień komunikują się z innymi osobami w firmie; dla tych, którzy pracując w grupie, stale utrzymują relacje interpersonalne.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak formułować komunikat, by uniknąć niedopowiedzeń i nadinterpretacji.
 • Nabędą wiedzę na temat procesu komunikacji w organizacji, komunikacji poziomej i pionowej, jednostronnej i dwustronnej, a także rodzajach sieci komunikacyjnych.
 • Poznają własny styl komunikowania i dowiedzą się, co zrobić, by dopasować rodzaj przekazu i styl komunikowania do odbiorcy.
 • Dowiedzą się, jak dobierać kanał przekazu w odniesieniu do rodzaju problemu i sytuacji.
 • Poznają język mowy ciała i przećwiczą, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Dowiedzą się, jak radzić sobie z barierami w komunikacji, oporem i polemiką po stronie odbiorcy.
 • Będą mieli możliwość przećwiczenia technik radzenia sobie z trudnymi rozmówcami.
 • Nauczą się podstawowych zasad prowadzenia efektywnych spotkań.
 • Przećwiczą sposoby formułowania komunikatów asertywnych.
 • Poznają własne możliwości i ograniczenia a także obszary do rozwoju.

Zakres warsztatu:
1. Komunikowanie się w organizacji – umiejętności podstawowe.

 • Cechy skutecznych komunikatów. Jak uniknąć błędów w komunikacji i zmaksymalizować skuteczność komunikacji?
 • Otwarcie rozmowy, identyfikacja potrzeb rozmówcy.
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, narzędzia efektywnej komunikacji.
 • Bariery i zakłócenia w komunikacji.
 • Style w komunikacji – test psychologiczny określający indywidualne preferencje.
 • Jak dopasować styl komunikowania do stylu rozmówcy i uczynić swój przekaz bardziej efektywnym?

2. Komunikacja niewerbalna, jako podstawowe źródło informacji dla rozmówcy.

 • Jak zadbać o spójność w mowie ciała?
 • W jaki sposób odczytywać komunikaty niewerbalne?
 • Sposoby rozpoznawania kłamstw i prób przekłamań – jak nie dać się oszukać?

3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – jak konstruktywnie przekazywać informacje i radzić sobie z barierami w komunikacji?

 • Jak radzić sobie z „trudnymi” rozmówcami, co zrobić by uniknąć zbędnych polemik?
 • Gry podejmowane przez rozmówców, jak ich unikać.
 • Trening komunikatów asertywnych, obrona własnych granic.
 • Etapy egzekwowania ustaleń.
 • Jak rozwiązywać problemy i konstruktywnie wychodzić z konfliktów w obszarze danych?
 • Reguły psychologiczne wpływające na skuteczność komunikacji.
 • Jak tworzyć komunikaty perswazyjne (elementy NLP).

4. Efektywne prowadzenie spotkań i narad.

 • Podstawowe zasady komunikowania się w grupie.
 • Przekazywanie trudnych informacji, komunikowanie zmiany.
 • Budowanie współodpowiedzialności za realizację ustaleń.
 • Jak motywować i pobudzać uwagę uczestników spotkania – techniki aktywizujące.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady, symulacje.