Motywowanie pracowników

Jeśli chcesz, aby ludzie zbudowali statek,
Nie karz im zbierać drewna,
Lecz spraw, by zatęsknili za bezkresnym morzem.

Cel szkolenia
Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu zatrzymanie potencjału, wiedzy i doświadczenia najlepszych pracowników.
Najnowsze badania potwierdzają, że motywowanie finansowe jest skuteczniejsze w krótszym okresie, ale na dłuższą metę nie buduje takiego utożsamienia się z firmą, jak atmosfera wyrażania uznania i doceniania jako element kultury danej organizacji.
Jak oswoić teorię i sprawić, że pracownicy będą pracowali na miarę swoich możliwości, identyfikując się z celami firmy?
Szkolenie Motywowanie pracowników ma na celu przedstawienie sposobów i metod motywowania pracowników, a także podstaw tworzenia skutecznych i efektywnych systemów motywowania.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry managerskiej, liderów projektu, pracowników działów personalnych i chcących zwiększyć poziom motywacji swoich podwładnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia 

 • Zdobycie wiedzy z zakresu praw i zasad motywowania.
 • Benchmarking – analiza dobrych i złych praktyk.
 • Poznanie wyników najnowszych badań w obszarze czynników, które motywują ludzi do pracy.
 • Przećwiczenie umiejętności przekazywania pracownikom informacji zwrotnych i inspirowania ich do osiągania celów.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań.
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na stworzenie podstaw systemu motywacyjnego dla własnego zespołu.

Program  

1. Motywacja – wprowadzenie. Podstawowe pojęcia motywowania, jako jednej z funkcji managerskich.

 • Podstawy teorii motywowania.
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna.
 • Co motywuje ludzi do pracy – prezentacja najnowszych wyników badań w obszarze motywowania.
 • Rodzaje motywacji, środki i narzędzia motywowania.
 • Motywacja, jako funkcja kierowania i zarządzania.
 • Podstawowe prawa i reguły teorii motywowania i ich praktyczne zastosowanie.
 • Piramida potrzeb Maslowa.

2. Cechy skutecznych systemów motywacyjnych, czyli co zrobić, by system motywacyjny przynosił zamierzone efekty.

 • Zasady tworzenia systemów motywacyjnych.
 • Struktura efektywnego systemu motywacyjnego.
 • Formy wynagrodzeń.
 • Rodzaje bodźców motywujących (bodźce krótkoterminowe a bodźce długoterminowe).
 • Funkcje wynagrodzeń – jak dobierać, by realizowały cele biznesowe stojące przed organizacją.
 • Efektywny system wynagrodzeń – podstawowe zasady konstruowania.
 • Etapy wdrożenia/zmiany w zakresie systemu motywacyjnego:

– etap psychospołeczny,
– etap merytoryczny,
– etap organizacyjny.

 • Istota wartościowania stanowisk – podstawy.

3. Jak określać potrzeby pracowników i wiodące motywatory swojego zespołu.

 • Narzędzia diagnozujące potrzeby pracowników.
 • Różnice indywidualne osobowość a motywatory.
 • Kafeteryjny system wynagradzania.
 • Wpływ stylu kierowania na motywację pracowników.

4. Pozapłacowe metody motywowania zespoły.

 • Motywowanie pracowników w oparciu o model Blancharda.
 • Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, inspirować pracowników i motywować ich do osiągania celów oraz niewłaściwe korygować zachowania.
 • Rozmowa dyscyplinująca – stopniowanie reakcji.
 • Etapy egzekwowania.
 • Komunikat Ja.
 • Najczęstsze błędy, jakie popełniają managerowie.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady, symulacje.