Profesjonalny dział HR

Cel szkolenia
Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu dążenie do tego, by traktować pracowników organizacji, jako zasób i czynnik niezbędny do budowania przewagi konkurencyjnej. Coraz więcej firm decyduje się inwestować w rozwój działów personalnych, których zadaniem jest budować strategie zarządzania zasobami ludzkimi.
Najnowsze badania potwierdzają, że dobrze funkcjonujący dział HR buduje dobrą atmosferę i stanowi fundament dla tworzenia kultury danej organizacji.
Szkolenie Profesjonalny dział HR ma na celu prezentację najnowszych trendów w zarządzaniu personelem, ugruntowuje wiedzę, pozwala zdobyć nowe doświadczenia. Ma na celu pozycjonować dział HR w strukturze firmy.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów personalnych oraz dla przedstawicieli organizacji, które rozważają możliwość stworzenia działu HR w swojej firmie.

Korzyści dla uczestników szkolenia 

 • Zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnego HR.
 • Zwiększenie świadomości pozycji działu HR w strukturze.
 • Zapoznanie się z podstawowymi narzędziami w ZZL.
 • Nabycie i przećwiczenie umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania pracowników działu HR.
 • Możliwość wymiany doświadczeń.

Program szkolenia

 • Strategiczne podejście do ZZL.
 • Modele działu personalnego – od reaktywnego do proaktywnego.
 • Czego oczekują klienci wewnętrzni?
 • Marketing personalny – wizerunek przyjaznego pracodawcy.
 • Narzędzia HR.
 • Nowoczesne systemy oceniania pracowników – podstawowe założenia.
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników – podstawowe założenia.
 • Badanie klimatu w organizacji.
 • Development centre – badanie potencjału pracowników.
 • Outplacement w organizacji.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera, metodą warsztatową z dużą ilością ćwiczeń, case study i gier symulacyjnych.