Zarządzanie i motywowanie w sytuacji kryzysu

Sytuacja kryzysu stanowi ogromne wyzwanie dla stabilności organizacji. Pojawia się wiele pytań, często także opór i polemika. Sposób przekazu, dobór kanału, środków i treści komunikatu mogą znacząco wpłynąć na szybszą akceptację dla zmian i właściwe działania. Szkolenie ma na celu pomóc osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i motywowanie pracowników w sytuacji kryzysu poradzić sobie z odpowiedzialnością, za właściwe pokierowanie działaniami.
 
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które pełnią w organizacji funkcje managerskie, bądź ponoszą odpowiedzialność za działania interwencyjne w sytuacji kryzysu.

  • Komunikacja w sytuacji kryzysu.
  • Jak formułować komunikat, by uniknąć niedopowiedzeń, nadinterpretacji i plotek?
  • Jak prawidłowo zaplanować komunikację w strukturze?

– etap psychospołeczny
– etap merytoryczny
– etap organizacyjny

  • Motywowanie w sytuacji kryzysu.
  • Jak przekonać ludzi do zmiany i obudzić w nich motywację do pracy?
  • Czego oczekują od managera pracownicy w sytuacji kryzysu?
  • Jak radzić sobie z negatywnymi zachowaniami pracowników?
  • Prezentacja najnowszych wyników badań w obszarze efektów kryzysu i ich wpływu na postawy pracowników.
  • Outplacement – zasady zwalniania ludzi.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady, symulacje.