Zarządzanie i motywowanie w sytuacji kryzysu

Zarządzanie i motywowanie w sytuacji kryzysu

Sytuacja kryzysu stanowi ogromne wyzwanie dla stabilności organizacji. Pojawia się wiele pytań, często także opór i polemika. Sposób przekazu, dobór kanału, środków i treści komunikatu mogą znacząco wpłynąć na szybszą akceptację dla zmian i właściwe działania. Szkolenie ma na celu pomóc osobom odpowiedzialnym za zarządzanie i motywowanie pracowników w sytuacji kryzysu poradzić sobie z odpowiedzialnością, za właściwe pokierowanie działaniami.   Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które pełnią w organizacji funkcje managerskie, bądź ponoszą odpowiedzialność za działania interwencyjne...
Profesjonalny dział HR

Profesjonalny dział HR

Cel szkolenia Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu dążenie do tego, by traktować pracowników organizacji, jako zasób i czynnik niezbędny do budowania przewagi konkurencyjnej. Coraz więcej firm decyduje się inwestować w rozwój działów personalnych, których zadaniem jest budować strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Najnowsze badania potwierdzają, że dobrze funkcjonujący dział HR buduje dobrą atmosferę i stanowi fundament dla tworzenia kultury danej organizacji. Szkolenie Profesjonalny dział HR ma na celu prezentację najnowszych trendów w zarządzaniu...
Sprzedaż

Sprzedaż

Cele szkolenia Uczestnicy: uporządkują swoją wiedzę dotyczącą procesu sprzedaży, udoskonalą swoje umiejętności komunikacyjne niezbędne do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych, zgodnie z kolejnymi etapami procesu sprzedaży, będą trenować prowadzenie rozmów handlowych, zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów, poznają metody kreatywnego rozwiązywania problemów i zastosują je do wygenerowania puli pomysłów na zwiększenie sprzedaży, przeanalizują i zaplanują działania, zwiększające sprzedaż, możliwe do wprowadzenia w realiach firmy. Poniższa oferta szkoleń zaplanowana jest na 3 dni. Zawartość merytoryczna może zmienić się, po szczegółowych uzgodnieniach...
Systemy ocen okresowych

Systemy ocen okresowych

Kto nie wie dokąd zmierza, Niech nie dziwi się, jeśli dotrze gdzie indziej… Mark Twain Cel szkolenia Nawet, jeśli w Państwa organizacji nie było do tej pory formalnego systemu oceniania pracowników, to i tak każdy pracownik podlega nieformalnym, często intuicyjnym ocenom przełożonych i podwładnych, współpracowników oraz własnej samoocenie. Opinie, które w ten sposób tworzymy, często są obarczone błędami i zniekształceniami, wynikającymi z naszego subiektywnego postrzegania i braku wiedzy psychologicznej. W związku z tym, chcąc uświadomić Państwu złożoność problemu a przede wszystkim pomóc w zmierzeniu się z...
Współpraca w zespole

Współpraca w zespole

Efektywna współpraca w zespole, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych Cel szkolenia Celem szkolenia jest trening umiejętności współpracy a także poprawa i zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania. Szkolenie ma nauczyć pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i efektywnie radzić sobie z problemami w relacjach ze współpracownikami.   Adresaci Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy na co dzień współpracują z innymi; dla osób, których charakter pracy wymaga stałego nawiązywania kontaktów międzyludzkich.   Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Integracja zespołu. Pogłębienie...