Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Jeśli chcesz, aby ludzie zbudowali statek, Nie karz im zbierać drewna, Lecz spraw, by zatęsknili za bezkresnym morzem. Cel szkolenia Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu zatrzymanie potencjału, wiedzy i doświadczenia najlepszych pracowników. Najnowsze badania potwierdzają, że motywowanie finansowe jest skuteczniejsze w krótszym okresie, ale na dłuższą metę nie buduje takiego utożsamienia się z firmą, jak atmosfera wyrażania uznania i doceniania jako element kultury danej organizacji. Jak oswoić teorię i sprawić, że pracownicy...
Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna

Szkolenie z zakresu komunikacji i obsługi klienta wewnętrznego Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. John D. Rockefeller   Cele szkolenia Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji w organizacji. Poprawa efektywności komunikowania się uczestników. Trening zachowań asertywnych. Poprawa umiejętności radzenia sobie z konfliktami w obszarze komunikacji. Adresaci Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy na co dzień komunikują się z innymi osobami w...
Consulting skills

Consulting skills

Consulting skills – Szkolenie z zakresu obsługi klienta wewnętrznego Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. John D. Rockefeller Cele szkolenia Doskonalenie technik obsługi klienta, rozwijanie swoich mocnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju. Poprawa efektywności komunikacji z klientem. Budowanie profesjonalnego wizerunku konsultanta. Wyposażenie konsultantów w techniki i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem. Trening zachowań asertywnych. Adresaci Szkolenie jest skierowane...
Business managment skills

Business managment skills

Program szkolenia „Business managment skills” Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim. Monteskiusz   Cel szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy, a także nabycie i przećwiczenie umiejętności niezbędnych dla efektywnego zarządzania grupą pracowniczą. Adresaci Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zarządzają grupą pracowników oraz przyszłych liderów. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Umiejętność fachowego doboru pracowników do wykonywania określonych zadań. Umiejętność przekazywania informacji zwrotnych – zarówno pozytywnych, jak...