Samorząd

Specjalizujemy się w projektach szkoleniowo – doradczych dla administracji publicznej. Otrzymaliśmy akredytację PARP na realizację wielu projektów EFS.


Specjalizujemy się w projektach szkoleniowo – doradczych dla administracji publicznej.

Prowadziliśmy szkolenia oraz doradztwo między innymi dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, MSWiA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Urzędu Miasta Warszawy, Urzędu Miasta Poznania, ponad stu gmin i powiatów z całego kraju.

Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski (zrealizowane zajęcia dla ponad stu przedstawicieli gmin i powiatów z wielkopolski z tematu ocen okresowych), Krajową Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Prasową.

Otrzymaliśmy akredytację PARP na realizację wielu projektów EFS. Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele projektów EFS, w tym 4 innowacyjne realizowane na zlecenie m.in. MPiPS, MEN, PARP.