PZU SA

PZU SA

Pani Ewa Gordziej – Niewczyk przeprowadziła szkolenie dla kadry kierowniczej struktur Obsługi Sprzedaży Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., oddział w Poznaniu. Szkolenie dotyczyło Motywowania pracowników w procesie zmian i odbyło się w cyklu dwudniowym. Zarówno przygotowanie szkolenia jak i jego przebieg potwierdziło, że trener potrafi w sposób bardzo skuteczny dopasować się do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzili, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym, dydaktycznym i organizacyjnym. Elementem zasługującym na podkreślenie, było...
Teleca Poland Sp. z o.o.

Teleca Poland Sp. z o.o.

Szczególnie chcielibyśmy podziękować i jednocześnie podkreślić wysokie umiejętności trenerskie oraz zaplecze merytoryczne pani Ewy Gordziej – Niewczyk, która prowadziła pełen cykl szkoleniowy dla naszych inżynierów. Formuła szkoleń oraz sposób ich prowadzenia zostały właściwie dobrane do naszych potrzeb. Dzięki temu atmosfera podczas szkoleń, materiał oraz ćwiczenia jakie zostały zaprezentowane w pełni zaspokoiły nasze potrzeby szkoleniowe w tym zakresie. Pani Ewa Gordziej – Niewczyk nawiązała z każdą grupą bardzo dobry kontakt oraz zadbała o właściwą atmosferę.   Dyrektor Zarządzający Piotr Kania...
HILDING

HILDING

Nasza firma rozpoczęła współpracę z firmą Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk na początku 2008 roku. W ramach dotychczasowej współpracy firma przeprowadziła kompleksowe badanie klimatu w organizacji, czego konsekwencją był trwający osiem miesięcy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej Akademia Managera Hilding Polska. Firma Instytut HR prowadziła także szkolenie dla liderów kół jakości oraz warsztaty rozwojowe z pracownikami naszej firmy. Trenerem wiodącym w większości tych projektów była Pani Ewa Gordziej – Niewczyk. Dotychczasowa współpraca pozwala nam zarekomendować firmę Instytut  HR...
Klinika Biznesu

Klinika Biznesu

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Gordziej – Niewczyk za współtworzenie Kompendium Dobrych Praktyk i podzielenie się doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pani wskazówki dla przyszłych przedsiębiorców dotyczące początków działalności, kierunków rozwoju i czynników sukcesu stanowią istotny wkład w rozwój przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Udział w tym przedsięwzięciu stanowi dowód współodpowiedzialności za społeczno – gospodarczą sytuację w regionie i pozwala włączyć firmę Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk do kręgu mentorów wspierających młodą przedsiębiorczość.   Zobacz skan referencji (PDF)...
Milado

Milado

Bardzo pozytywnie oceniamy działania firmy – jakość i terminowość świadczonych usług oraz dobra organizację zajęć.   Kamila Wrocińska   Zobacz skan referencji (PDF)...