Pani Ewa Gordziej – Niewczyk współpracowała z firmą DGA S.A. między innymi  przy realizacji projektu badania potrzeb szkoleniowych dla Grupy Żywiec S.A..

Pani Ewa uczestniczyła w całym cyklu projektowym począwszy od przygotowania wstępnej oferty poprzez prowadzenie spotkań fokusowych oraz przygotowanie raportów końcowych z przeprowadzonych działań.

Pani Ewa jest osobą o dużym doświadczeniu, niezwykle zaangażowaną i sumienną. Wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań i terminów dbając o bardzo wysoką jakość świadczonych usług. Nasza współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu.

Mogę zarekomendować Panią Ewę, jako trenera z dużym doświadczeniem, osobę bardzo profesjonalną i zaangażowaną we współpracę.

Po zakończonym projekcie mogę potwierdzić, że Ewa Gordziej – Niewczyk jest osobą w pełni zasługującą na polecenie Jej do współpracy w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Wicedyrektor Departamentu Projektów Europejskich

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Anna Kosmała – Zarzycka

 

Zobacz skan referencji (PDF)