Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Gordziej – Niewczyk za współtworzenie Kompendium Dobrych Praktyk i podzielenie się doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Pani wskazówki dla przyszłych przedsiębiorców dotyczące początków działalności, kierunków rozwoju i czynników sukcesu stanowią istotny wkład w rozwój przedsiębiorczości w Wielkopolsce.

Udział w tym przedsięwzięciu stanowi dowód współodpowiedzialności za społeczno – gospodarczą sytuację w regionie i pozwala włączyć firmę Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk do kręgu mentorów wspierających młodą przedsiębiorczość.

 

Zobacz skan referencji (PDF)