Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, korzystała ze wsparcia firmy Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk przy organizacji projektów szkoleniowych dedykowanych dla naszych Klientów. Z firmą Instytut HR współpracujemy od 2007 roku.

Wspólnie realizowane projekty zawsze kończyły się powodzeniem oraz satysfakcją i zadowoleniem ze strony uczestników szkoleń. Uczestnicy bardzo wysoko oceniali wiedzę i umiejętności trenera. Oceny szkoleń prowadzonych przez trenera były zawsze bardzo wysokie.

Dobra organizacja działań, rzetelne przygotowanie trenerów i poważne podejście do powierzonych firmie zadań pozwalają nam polecać Instytut HR i trenerów firmy wszystkim, którzy planują organizację szkoleń.

 

Prezes Rady FSNT NOT w Koninie

mgr inż. Zbigniew Bajcar

 

Zobacz skan referencji (PDF)