Korzystaliśmy ze wsparcia firmy Instytut HR, podejmując strategiczne decyzje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Relacje między trenerem a kadrą pracowniczą cechuje wysoki poziom otwartości i zaufania.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że podczas naszej kilkuletniej współpracy zaangażowanie i profesjonalizm uczyniło z firmy Instytut HR naszego partnera na drodze rozwoju organizacji.

Działania firmy Instytut HR i Pani Ewy Gordziej – Niewczyk charakteryzuje wysoki poziom kompetencji i wiedzy fachowej połączony z umiejętnością pracy z ludźmi na różnych szczeblach w organizacji.

Polecamy firmę Instytut HR jako partnera w obszarze działań związanych z zarządzaniem i rozwojem zasobów ludzkich w organizacji.

 

Dyrektor Zarządzający

Agnieszka Rybarczyk

 

Zobacz skan referencji (PDF)