Silni i samorządni – Wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych

W związku z realizacją projektu Silni i samorządni – wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na prowadzenie prac analitycznych w projekcie. Od konsultantów wymagamy minimum dwuletniego doświadczenia w przedmiocie projektu (standaryzacja działania NGO, projekty badawcze i rozwojowe na rzecz NGO).

Prosimy o wycenę następujących prac:

– Praca analityczna
Pogłębiona analiza ilościowa i jakościowa danych zebranych w etapie diagnozy, celem stworzenia standardów i narzędzi wspierających dla sieci (szacunkowo 240h). Dane będzie stanowił materiał zebrany w trakcie wywiadów, badań fokusowych i prowadzonych w projekcie ankiet (120 osób). Na podstawie analizy stworzony zostanie raport podsumowujący prace badawcze w projekcie.

– Praca analityczna
Opracowanie wstępnej wersji standardów (łącznie 6 standadów – zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja w sieci, etyka, współpraca w sieci, zarządzanie wiedzą, zarządzanie wolontariatem). Każdy ze standardów powinien zawierać opis standardu i wskaźniki pozwalające ocenić stopień jego spełnienia.

– Praca analityczna
Opracowanie indywidualnych planów wdrożenia dla NGO. Ich celem jest opracowanie planu wdrożenia dla organizacji, analiza i wykorzystanie istniejących w NGO procedur zapewnienie ich spójności z planem wdrożenia. Opracowanie planów wiąże się ze spotkaniami konsultantów z NGO, których nie uwzględniano dodatkowo w budżecie

– Praca analityczna
Opracowanie publikacji wspierającej – Dobre praktyki w zakresie standaryzacji dla NGO. Celem publikacji jest opisanie pozytywnych przykładów działających w NGO praktyk w obszarze objętym standardami (opis powyżej)

– Praca analityczna
Opracowanie publikacji wspierającej – Instrumentarium wspierajace zarządzanie i organizację w NGO. Celem publikacji jest dostarczenie NGO narzędzi usprawniających zarządzanie organizacją i ludźmi.
Wycenę prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września. Prosimy o dokonanie wyceny na poniższym wzorze (tabelka).

Tabela danych do wyceny:

– Sposób wyceny

– Proponowana stawka

– Praca analityczna
Pogłębiona analiza ilościowa i jakościowa danych zebranych w etapie diagnozy, celem stworzenia standardów i narzędzi wspierających (szacunkowo 240h)

– Godzina zegarowa

– Praca analityczna

– Opracowanie wstępnej wersji standardów

– Opracowanie indywidualnych planów wdrożenia dla NGO

– Opracowanie publikacji wspierającej – Dobre praktyki w zakresie standaryzacji dla NGO

– Opracowanie publikacji wspierającej – Instrumentarium wspierajace zarżadzanie i organizację w NGO

 

W razie pytań prosimy o kontakt
Ewa Gordziej – Niewczyk
500-221-031

 

Poznań, 10.02.2015 r.

W związku z realizacją projektu POKL05.04.02. – 00H83/14 Silni i samorządni – wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny 1 h coachingu.

Coaching będzie prowadzony dla organizacji pozarządowych w terminie od marca do czerwca. Łączna suma godzin coachingu do zrealizowania w projekcie to 400h. Od coachów wymagamy minimum 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu coachingu (referencje na życzenie).

Prosimy wycenić 1 godzinę zegarową. W wycenie proszę uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (w tym dojazd i koszt połączeń telefonicznych).

W razie pytań prosimy o kontakt
Ewa Gordziej – Niewczyk
500-221-031