Pani Ewa Gordziej – Niewczyk realizowała dla naszej Fundacji projekt doradczy „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten zlecony został naszej Fundacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu w 10 gminach województwa lubuskiego przeprowadzona została diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz opracowano opisy stanowisk (w sumie ponad 100 stanowisk).

Dzięki doświadczeniu konsultanta całość prac wykonana została terminowo i niezwykle rzetelnie, a jakość opracowanych materiałów nie budziła najmniejszych zastrzeżeń.

Możemy zarekomendować Panią Ewę Gordziej – Niewczyk, jako rzetelnego partnera i wykonawcę usług szkoleniowych i doradczych.

 

p.o. Dyrektora

Patrycja Górniak

 

Zobacz skan referencji (PDF)