Systemy ocen okresowych

Kto nie wie dokąd zmierza,
Niech nie dziwi się, jeśli dotrze gdzie indziej…
Mark Twain

Cel szkolenia
Nawet, jeśli w Państwa organizacji nie było do tej pory formalnego systemu oceniania pracowników, to i tak każdy pracownik podlega nieformalnym, często intuicyjnym ocenom przełożonych i podwładnych, współpracowników oraz własnej samoocenie. Opinie, które w ten sposób tworzymy, często są obarczone błędami i zniekształceniami, wynikającymi z naszego subiektywnego postrzegania i braku wiedzy psychologicznej. W związku z tym, chcąc uświadomić Państwu złożoność problemu a przede wszystkim pomóc w zmierzeniu się z sytuacją, w której staniecie Państwo przed koniecznością przekazania swoim Pracownikom własnych spostrzeżeń, obaw i uwag, proponujemy szkolenie doskonalące umiejętność wdrożenia systemu oceniania i prowadzenia rozmów oceniających.

Adresaci
Szkolenie skierowane jest do kierowników wyższego i niższego szczebla.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili opracować i wystandaryzować procedurę oceniania pracowników.
 • Dowiedzą się, jak dobierać kryteria oceniania w powiązaniu z celami i misją firmy.
 • Zyskają wiedzę i umiejętność konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych, zdobędą informacje, jak uniknąć błędów w procesie oceniania i jak fachowo prowadzić rozmowy oceniające.
 • Poznają podstawowe mechanizmy wdrażania systemu ocen okresowych i powiązania go z systemem motywacyjnym.
 • Będą mieli okazję przećwiczyć, jak prowadzić efektywną rozmowę oceniającą w oparciu o arkusz oceny.

Program szkolenia
1. Cele i podstawowe zasady systemu ocen okresowych.

 • Po co oceniamy pracowników?
 • Obawy i kontrowersje?
 • Systemy ocen okresowych na świecie.

2. Wdrożenie systemu ocen.

 • Jak przekonać pracowników do systemu ocen okresowych?
 • Jak odpowiadać na trudne pytania?
 • Kampania informacyjna dla oceniających i ocenianych.

3. Metodologia procesu oceniania.

 • Kryteria efektywnościowe, behawioralne i osobowościowe.
 • Jak właściwie dobrać kryteria do stanowiska?
 • Jak konstruować arkusze ocen?
 • Przygotowanie wystandaryzowanej procedury oceniania.
 • Co zrobić, by uniknąć błędów w procesie oceny?

4. Rozmowy oceniające.

 • Jak konstruktywnie udzielać informacji zwrotnych?
 • Trudna sztuka pozytywnej krytyki.
 • Komunikat ja.
 • Co zrobić, by właściwie dobierać argumenty?
 • Scenki.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady, symulacje.