Consulting skills

Consulting skills – Szkolenie z zakresu obsługi klienta wewnętrznego

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.
John D. Rockefeller

Cele szkolenia

 • Doskonalenie technik obsługi klienta, rozwijanie swoich mocnych stron i wskazanie obszarów do rozwoju.
 • Poprawa efektywności komunikacji z klientem.
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku konsultanta.
 • Wyposażenie konsultantów w techniki i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem.
 • Trening zachowań asertywnych.

Adresaci
Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień komunikują się z klientami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi), pracują w charakterze konsultantów, rozwiązują problemy klienta.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak formułować komunikat, by uniknąć niedopowiedzeń i nadinterpretacji.
 • Poznają własny styl komunikowania i dowiedzą się, co zrobić, by dopasować rodzaj przekazu i styl komunikowania do odbiorcy.
 • Będą mieli okazję poprawić swój wizerunek i popracować nad właściwą autoprezentacją.
 • Poznają zasady etykiety biznesowej.
 • Dowiedzą się, jakie są „żelazne zasady” w obsłudze klienta, a jakich zachowań należy bezwzględnie unikać.
 • Poznają język mowy ciała i przećwiczą, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Poznają techniki perswazji i sposoby wywierania wpływu; dowiedzą się, jak radzić sobie z barierami w komunikacji, oporem i polemiką po stronie odbiorcy.
 • Przećwiczą sposoby formułowania komunikatów asertywnych.
 • Poznają własne możliwości i ograniczenia a także obszary do rozwoju.

Zakres warsztatu
1. Jak właściwie komunikować się w relacji z klientem?

 • Cechy skutecznych komunikatów. Jak uniknąć błędów w komunikacji i zmaksymalizować skuteczność komunikacji?
 • Style w komunikacji – test psychologiczny określający indywidualne możliwości i ograniczenia.
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, narzędzia efektywnej komunikacji.

2. Komunikacja niewerbalna, jako podstawowe źródło informacji dla rozmówcy.

 • Jak zadbać o spójność w mowie ciała?
 • W jaki sposób odczytywać komunikaty niewerbalne?
 • Sposoby rozpoznawania kłamstw i prób przekłamań – jak nie dać się oszukać?

3. Jak zadbać o dobre relacje z klientem?

 • Jak rozpoznać faktyczne potrzeby i oczekiwania klientów?
 • Typologia klientów.
 • Typologia tzw. „trudnych klientów” i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Techniki obsługi klientów – otwarcie rozmowy, identyfikacja potrzeb.

4. Efektywna obsługa – jak konstruktywnie przekazywać informacje i radzić sobie z barierami w komunikacji?

 • Jak radzić sobie z „trudnymi” rozmówcami, co zrobić by uniknąć zbędnych polemik?
 • Gry podejmowane przez klientów, jak ich unikać.
 • Trening zachowań asertywnych.
 • Jak rozwiązywać problemy i konstruktywnie wychodzić z konfliktów?
 • Reguły psychologiczne wpływające na skuteczność komunikacji.
 • Jak tworzyć komunikaty perswazyjne – triki i techniki wywierania wpływu (elementy NLP).

Metody pracy
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady.