Współpraca w zespole

Efektywna współpraca w zespole, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest trening umiejętności współpracy a także poprawa i zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania. Szkolenie ma nauczyć pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i efektywnie radzić sobie z problemami w relacjach ze współpracownikami.
 
Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy na co dzień współpracują z innymi; dla osób, których charakter pracy wymaga stałego nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Integracja zespołu.
 • Pogłębienie relacji.
 • Zwiększenie efektywności współpracy.
 • Lepsze radzenie sobie z problemami i konfliktami.
 • Możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
 • Budowanie atmosfery zaufania i otwartości.

Zakres warsztatu

 • Nasz zespół – mocne, słabe strony.
 • Cechy efektywnie działających zespołów.
 • Co może zagrażać zespołowi?
 • Role w grupie – test Meredith Balbina.
 • Grupowe podejmowanie decyzji.
 • Efekt synergii w pracy zespołu.
 • Jak konstruktywnie wyrażać i przyjmować krytykę?
 • Cztery stopnie egzekwowania zadań od współpracowników.
 • Postawy i zachowania podnoszące motywację w zespole.
 • Co mogę zrobić, żeby lepiej współpracować z innymi?
 • Rodzaje i źródła powstawania konfliktów.
 • Mój styl rozwiązywania w zespole.
 • Jak rozpoznać pierwsze oznaki rodzącego się konfliktu i w porę zapobiegać eskalacji konfliktu.

Metody pracy
Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu metodą warsztatową. Metody pracy – case study, gry, scenki, dyskusja moderowana, mini wykłady.