Pani Ewa Gordziej – Niewczyk przeprowadziła szkolenie dla kadry kierowniczej struktur Obsługi Sprzedaży Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., oddział w Poznaniu. Szkolenie dotyczyło Motywowania pracowników w procesie zmian i odbyło się w cyklu dwudniowym.

Zarówno przygotowanie szkolenia jak i jego przebieg potwierdziło, że trener potrafi w sposób bardzo skuteczny dopasować się do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzili, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym, dydaktycznym i organizacyjnym. Elementem zasługującym na podkreślenie, było stworzenie atmosfery odpowiedniej do przeprowadzenia dużej liczby ćwiczeń praktycznych, a także możliwość indywidualnych konsultacji po zakończeniu szkolenia.

 

Dyrektor Obsługi Sprzedaży

Sławomir Banasiak

 

Zobacz skan referencji (PDF)